Genel Hüküm ve Koşullar

IEC - International Education Centres GmbH'nin
 1. Uygulama kapsamı

Aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullar (GTC), IEC-International Education Centres GmbH (bundan böyle IEC olarak anılacaktır), Lise-Meitner-Str., Münih, Almanya ve IEC arasındaki ilişkiyi münhasıran yönetir. 5-9 42119 Wuppertal, ve IEC ile yapılan tüm sözleşmeler veya tescilli ticari marka Bergische Sprachschule tarafından sunulan hizmetler için müşterileri. GŞK, hem IEC çevrimiçi portalı https://www.internationaleducationcenters.de üzerinden hem de lokasyonlarda yapılan sözleşmeler için geçerlidir.

Bu GTC’ye https://www.internationaleducationcenters.de/agb/ adresinden ulaşılabilir.

Aşağıda “müşteri” terimi kullanıldığında, bu IEC – International Education Centres GmbH’nin sözleşmeli ortağı anlamına gelir. “Kayıtlı kişi/katılımcı”, IEC – International Education Centres GmbH’nin dil kursu teklifinden akdedilmiş bir sözleşme temelinde yararlanan kişi anlamına gelir.

 1. Genel gerçekleştirme

Biz ne sunuyoruz?

IEC – International Education Centers GmbH, bireysel dersler, grup dersleri, IEC – International Education Centers GmbH lokasyonlarında veya müşterinin tesislerinde şirket kursları, çevrimiçi dil kursları ve dil sınavları, entegrasyon kursları, ileri eğitim kursları, sınavlara hazırlık kursları, sübvansiyonlu eğitim hizmetleri ve bu tekliflerin bir parçası olarak müfredat dışı öğrenme desteği, ileri mesleki eğitim ve eşlik eden çocuk bakımı alanında çeşitli hizmetler şeklinde dil kursları sunmaktadır.

Hizmeti kullanmaya kimler yetkilidir?

Yalnızca kayıtlı kişi hizmetleri sözleşmeye uygun olarak kullanabilir. Üçüncü taraflarca kullanımına izin verilmez veya ancak istişare sonrasında mümkündür.

Dersleri/hizmetleri sunmaya kim yetkilidir?

IEC – International Education Centres GmbH, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin serbest çalışanlar ve uzman üçüncü taraflarca yerine getirilmesini sağlama hakkına sahiptir.

Hangi öğrenme materyallerini kullanıyoruz ve bunları nasıl kullanıyoruz?

Ders kitaplarına ek olarak, dahili senaryolar ve diğer materyaller gibi diğer öğrenme materyalleri kullanılır ve bunlar yalnızca IEC – International Education Centres GmbH ile görüşüldükten ve onay alındıktan sonra çoğaltılabilir veya üçüncü taraflara aktarılabilir.

Ders/sınav sırasında nasıl davranmalıyız?

IEC – International Education Centres GmbH, tüm müşterilerin çıkarları doğrultusunda, iki uyarıdan sonra uygunsuz davranış durumunda, ödeme yükümlülüğünü azaltmadan katılımcıyı o gün için kurstan veya sınavdan çıkarma hakkına sahiptir.

Rezerve edilen hizmete ne zaman katılma hakkım var?

Sadece yazılı kayıt onayı ve tam ödeme ile hizmete katılım hakkı elde edilebilir.

Yerler nasıl tahsis ediliyor?

Grup etkinlikleri sınırlı sayıda katılımcıya sahip olduğundan, yerler kayıtların alındığı tarih esas alınarak tahsis edilir.

Ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenler, ücretleri orantılı olarak düşürülmeksizin, ücret ödenene kadar katılımdan hariç tutulabilir. İlgili temerrüt faizi ve hatırlatma ücretleri katılımcı tarafından karşılanacaktır.

Bir sertifika alacak mıyım?

Her katılımcıya bir katılım sertifikası veya başarılı katılım sertifikası verilir. Dil sınavları söz konusu olduğunda, katılımcı sınavı geçtikten sonra tanınan bir dil sertifikası da alır.

Değişiklikler hakkında nasıl bilgilendirileceğim?

IEC – International Education Centres GmbH, rezervasyon yapılan hizmetteki herhangi bir değişikliği, değişiklikten haberdar olduktan hemen sonra telefon, SMS, e-posta veya WhatsApp gibi katılımcı tarafından talep edilen diğer kanallar veya posta yoluyla katılımcıya bildirecektir. Katılımcı kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte herhangi bir iletişim verisi sağlamamışsa veya yalnızca yetersiz veya güncel olmayan iletişim verileri sağlamışsa, IEC – International Education Centres GmbH, katılımcının değişiklik(ler)den haberdar edilmemesinin bir sonucu olarak herhangi bir zarara uğraması durumunda kusurlu değildir.

Öğretim/etkinlik şeklinde bir değişiklik yapılabilir mi veya bir sınav ileri bir tarihe ertelenebilir mi (“pandemi düzenlemesi” olarak adlandırılır)?

IEC – International Education Centres GmbH, yüz yüze kurs düzenlememek için önemli ve kaçınılmaz nedenler varsa, yüz yüze bir grup kursu/etkinliği veya sanal bir sınıfta çevrimiçi yüz yüze dersler düzenleme hakkını saklı tutar. Katılımcı, IEC – International Education Centres GmbH’nin gerektiğinde eğitim şeklini uyarlayabileceğini ve değiştirebileceğini kabul eder. Bu durumda, katılımcı gerekli teknik gerekliliklerin karşılandığından emin olmalıdır. IEC – International Education Centres GmbH, mücbir sebepler (örn. pandemi, sınav görevlilerinin hastalanması veya benzeri) gibi acil durumlar söz konusu olduğunda dil sınavını erteleme hakkını da saklı tutar. İptal hakkı bulunmamaktadır. Ödeme yükümlülüğü devam etmektedir.

 1. Eğitim çeki / prim kuponu kullanımı

Eğitim çeki/prim makbuzu ibraz edilmesi halinde kayıt sırasında bilgi verilmesi gerekmektedir. IEC – International Education Centres GmbH, eğitim çekini, yetkili hibe veren makam tarafından bir hibe bildirimi yapılmasına bağlı olarak kabul eder.

 1. Ödeme temerrüdü

Her hatırlatma için en az 5,00 Euro artı bir ücret talep ediyoruz Posta ücreti ve varsa kayıt ücreti.

Ödeyen kişi, hesabının aylık okul ücretlerinin ödenmesi için yeterli olduğundan emin olmalıdır. Müşteri, iade edilen otomatik ödemelerin masraflarını karşılayacaktır.

İade edilen her otomatik ödeme için 15 € tutarında bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

 1. İptal süreleri

İptal süreleri, sözleşmeye ve rezerve edilen hizmet için ek hükümlere uygun olarak uygulanır. İptal işlemi metin şeklinde yapılmalıdır.

 1. Veri koruma

Müşterinin veya kayıtlı kişinin verilerinin kullanımına izin verilmesi

IEC – International Education Centres GmbH, müşterinin veya sözleşmenin imzalanması üzerine sağlanan kayıtlı kişinin kişisel verilerini yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine uygun olarak toplar ve kullanır. Kişisel veriler, müşteri ile mevcut sözleşme ilişkisinin işlenmesi amacıyla kullanılır. Müşteri, kişisel verilerinin bu şekilde toplanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına açıkça rıza göstermektedir. Müşterinin veya kayıtlı kişinin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve kullanılması Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve Telemedya Yasası (TMG) uyarınca gerçekleştirilir.

IEC-International Education Centres GmbH, sözleşme ortağının kim olduğunu, yani hizmetlerin kime sağlanacağını ve faturalandırılacağını bilmek için müşterinin adını ve adresini ister;

Kayıtlı kişinin adı ve adresi, sözleşmenin kimin lehine yapıldığını, yani rezervasyonu yapılan hizmette kimin yer aldığını bilmek için gereklidir;

Ortaya çıkabilecek sorular için iletişim bilgileri (e-posta adresi ve telefon numarası) gereklidir. Ayrıca, müşterinin onay vermesi koşuluyla, bilgi ve haberler, teklifler veya diğer pazarlama önlemlerini almak için de kullanılırlar;

Müşteri bir SEPA otomatik ödeme talimatı vermişse, kararlaştırılan ücretlerin tahsil edilebilmesi için hesap bilgileri gereklidir

Dil sınavları ve dil kursları için aşağıdakiler geçerlidir: IEC – International Education Centres GmbH, sınav katılımcısının kayıt sırasında toplanan kişisel verilerini, sınavın geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi amacıyla saklama ve işleme hakkına sahiptir. IEC – International Education Centres GmbH, sınav katılımcılarının kişisel verilerini dahili amaçlar için kullanma hakkını saklı tutar (örn. istatistiksel değerlendirmeler). Veriler, kullanılan hizmete dahil olan kamu yetkilileri veya test sağlayıcıları olmadıkça üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Bunlar örneğin BAMF, göçmenlik makamları, telc gGmbH, ETS, LTS, g.a.s.t gibi test sağlayıcılarıdır.

 1. Nihai hükümler

Herhangi bir sözlü teminat anlaşması yapılmamıştır. Bu sözleşmede sözlü anlaşmalardan kaynaklanan her türlü müteakip değişiklik, ispat açısından yazılı olarak kaydedilmelidir

Bu GŞK’nin bir veya daha fazla hükmünün yasal olarak geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, bir boşluk olması veya sözleşme hükümlerinden birinin uygulanamaz olduğu ortaya çıkarsa, bu durum diğer hükümlerin veya GŞK’nin yasal geçerliliğini etkilemeyecektir.

IEC-International Education Centers GmbH, bir tüketici hakem heyeti nezdindeki uyuşmazlık çözüm işlemlerine katılmaya ne istekli ne de zorunludur.

 1. İptal

İnternet üzerinden yapılan sözleşmeler / rezervasyonlar için iptal politikası

Çevrimiçi portal https://www.internationaleducationcenters.de kullanılarak bir sözleşme imzalanırsa, müşteri, tüketici ise, yasal hükümlere ve aşağıdaki iptal politikasına uygun olarak iptal hakkına sahiptir.

İptal hakkı

On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür.

İptal hakkınızı kullanmak için, bize IEC-International Education Centers GmbH, Lise-Meitner Str. 5-9 42119 Wuppertal, bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bildirmelisiniz.

E-posta adresi: info@internationaleducationcenters.de

Son iptal tarihine uymak için, iptal hakkınızı kullandığınıza dair bildiriminizi iptal süresi dolmadan önce göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi iptal ederseniz, sizden aldığımız tüm ödemeleri derhal ve en geç bu sözleşmeyi iptal ettiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemini kullanacağız; hiçbir durumda bu geri ödeme için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Rezervasyonu yapılan hizmet iptal süresi içinde başlarsa veya rezervasyon hizmetin başlamasından 14 gün öncesine kadar yapılırsa, rezervasyonu yapılan hizmet için tam ücret ödenir. Bu durumda iptal artık mümkün değildir. Dil sınavları için, dil sınavları için ek hükümlerde bulunabilecek özel sapma hükümleri geçerlidir.

 1. İştirak anlaşmaları

Burada belirtilen koşullara ilişkin yan anlaşmaların ve değişikliklerin geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılması gerekir.

10 Tamamlayıcı Çevrimiçi etkinlikler için hükümler

Sözleşmenin imzalanması (yalnızca her türlü çevrimiçi etkinlik için geçerlidir)

Web sitesinde kullanılan/seçilen dil, sözleşmenin imzalanması için kullanılabilir.

Çevrimiçi portal https://internationaleducationcenters.de kullanıldığında, aşağıdaki teknik adımlar bir sözleşmenin imzalanmasına yol açar:

Müşteri tarafından seçilen teklifler için rezervasyon yapılarak https://www.internationaleducationcentersde çevrimiçi portalında bağlayıcı rezervasyon.

Bu nedenle, sözleşmenin imzalanması için çevrimiçi bir elektronik sipariş süreci sağlanmaktadır. Sipariş sürecinden geçtikten ve ilgili işarete tıklayarak bu GŞK’yi onayladıktan sonra, müşteri “Şimdi ayırt” düğmesine tıklayarak yasal olarak bağlayıcı bir sipariş verir. Müşteri, siparişin alındığına dair e-posta ile derhal bilgilendirilecektir (sipariş onayı). Bu sipariş onayı ayrıca bu Genel Hüküm ve Koşullara ve iptal hakkına ilişkin bilgilere (iptal politikası) başka bir bağlantı içerir.

Sözleşmeyi onaylamak için müşteri Bergische Nachhilfeschule’den bir e-posta onayı alır. Bergische Nachhilfeschule, 14 iş günü içinde bir iptal onayı göndererek siparişi iptal etme veya neden belirtmeksizin siparişi kabul etmeyi reddetme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen süre içinde siparişin kabul edilmemesi durumunda müşteri e-posta ile bilgilendirilecektir.

Gerçekleştirme ve zamanlama (yalnızca her türlü çevrimiçi etkinlik için geçerlidir)

Yalnızca kayıtlı kişi hizmetleri sözleşmeye uygun olarak kullanabilir. Üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına izin verilmez. Erişim verilerinin üçüncü taraflara aktarılması veya erişimin kayıtlı olmayan diğer kişiler tarafından kullanılması yasaktır. Bir suç işlenmesi durumunda erişim engellenebilir.

Teklifler yalnızca özel amaçlar için kullanılabilir; ticari veya endüstriyel kullanıma veya halka açık sunuma yalnızca IEC – International Education Centers GmbH’nin açık izniyle izin verilir.

Bireysel dersler için çevrimiçi etkinlik tarihleri: Müşteri veya kayıtlı kişi, çevrimiçi etkinliklerin kullanımı için ilgili zamanı e-öğretmeniyle kararlaştırmalıdır. Kayıtlı kişi, kararlaştırılan tarihte zamanında giriş yapmalıdır. Prensip olarak, belirli bir tarih ya da belirli bir öğretmen için herhangi bir hak söz konusu değildir.

Hizmet, görevlendirme yapıldıktan sonra öğretmenle kurulan ilk temasla başlar

Bağlayıcı bir sipariş verildikten sonra, katılımcı için bir Microsoft 365 hesabı oluşturulacaktır.

Katılımcıya sanal sınıf veya Office portalı için erişim verileri gönderilecektir.

Oluşturulan hesap veya erişim verileri yalnızca amaçlanan ders veya hizmet için kullanılabilir. Bunlar üçüncü taraflara aktarılamaz. Herhangi bir ihlal, ceza ve veri koruma yasası kapsamında kovuşturulacaktır.

Çevrimiçi bir teklifin algılanması için teknik gereklilikler (yalnızca her türlü çevrimiçi etkinlik için geçerlidir)

IEC – International Education Centres GmbH, IEC – International Education Centres GmbH tarafından sunulan çevrimiçi hizmetleri kullanmak için müşteri tarafından belirli teknik gereksinimlerin karşılanması gerektiğini belirtmek ister. IEC – International Education Centres GmbH tarafından sağlanan erişimi kullanarak kararlaştırılan hizmetleri kullanabilmek için masrafları kendisine ait olmak üzere kendisi veya kayıtlı kişi için teknik koşulları oluşturmak müşterinin sorumluluğundadır. Gereklilikler https://internationaleducationcenters.de adresinde bulunabilir.

IEC – International Education Centres GmbH, çevrimiçi kursların sağlanması için kullanılan yazılımı daha da geliştirme veya değiştirme ve böylece sürekli ilerleyen teknik gelişmelere uyum sağlama hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, önceden bilgilendirildikten sonra bir ay içinde teknik altyapısında gerekli ayarlamaları masrafları kendisine ait olmak üzere yapmak müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, bir ayarlama yapmasının mümkün olmaması halinde, ilgili bildirimi aldıktan sonra bir aylık bir süre içinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

IEC – International Education Centres GmbH, interneti kullanırken ve veri aktarırken tam koruma sağlamanın mümkün olmadığını belirtmek ister. Sisteminin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak müşterinin sorumluluğundadır.

IEC – International Education Centers GmbH veya IEC-International Education Centers GmbH hizmetlerinin kullanılması, internette ücretsiz olarak bulunan yazılım uygulamalarının (üçüncü taraf yazılım) kullanılmasını gerektirir. Bu yazılım uygulamalarının indirilmesi ve kurulmasından müşteri sorumludur. Yazılım sağlayıcısı IEC-International Education Centers GmbH adına hareket etmez ve IEC-International Education Centers GmbH müşteriye karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için yazılım sağlayıcısını kullanmaz.

 1. Şirket kursları

Şirket dil kursları ve ilgili şirketlerin çalışanlarına yönelik dil sınavları için, tek seferde fatura edilen ve fatura kesildikten sonra kurs/sınav başlamadan önce ödenmesi gereken bireysel kotalar kararlaştırılır.

Sabit süreli / sabit başlangıç ve bitiş tarihli kurslar için kurs ücretleri, kurs başlamadan önce faturalandırmadan sonraki 10 gün içinde veya online rezervasyon sırasında hemen ödenmelidir.

Şirket dil kursları ve ilgili şirketlerin çalışanlarına yönelik dil sınavları için bireysel kontenjanların rezervasyonu bağlayıcıdır ve kurs başlamadan önce zamanında etkin bir şekilde iptal edilmedikleri takdirde ücretsiz olarak iptal edilemezler. Kararlaştırılan bir süre ve aylık ödeme durumunda veya bir şirket kursu veya kurumsal bir müşterinin bireysel bir grubu için bir dil sınavı durumunda, iptal süresi dolduktan sonra erken iptal talebi olursa ve IEC – International Education Centers GmbH erken iptali kabul ederse, IEC – International Education Centers GmbH bir tazminat ödemesi / iptal ücreti talep etme hakkına sahiptir. Bu tutar, kalan süre için kararlaştırılan öğrenim ücretlerinin %50’sine tekabül eder. Tazminatın ödenmesinin ardından sözleşme derhal geçerli olmak üzere iptal edilir ve taraflar için başka yükümlülük kalmaz. Tabii ki, daha sonra başka ders olmayacak. İptal bildirimi IEC – International Education Centers GmbH’ye metin biçiminde gönderilmelidir.

 1. Dil kursları için tamamlayıcı hükümler

Dil kursları için grup büyüklüğü ve öğretim biriminin süresi

Dersler evde özel dersler, çevrimiçi veya lokasyonlarımızda bireysel veya grup dersleri şeklinde gerçekleşir. Bir ders 45 veya 60 dakika sürer. Bir öğretim ünitesi genellikle 90 veya 120 dakika sürer.

Geçici olarak en az üç öğrenciden oluşan bir öğrenme grubu yoksa, ders süresi 45 ya da 60 dakikalık tek ders için 15 dakika, 90 ya da 120 dakikalık çift ders için 30 dakika azaltılır.

Kaçırılan saatler

Sistematik destek sağlamak amacıyla, mümkün olduğunca mazeretli devamsızlıklar (hastalık veya diğer haklı durumlar) için yedek dersler sağlamaya çalışıyoruz. Ancak, bu konuda herhangi bir hak söz konusu değildir. Devamsızlıklar, nedeni ne olursa olsun, öğrenciye öğrenim ücretlerinde indirim hakkı vermez.

Prensip olarak, tüm devamsızlıklar derslerin başlamasından en az 24 saat önce, ancak en geç bir önceki gün saat 15:00’e kadar bildirilmeli ve açıkça mazeretli olmalıdır.

IEC – International Education Centres GmbH’nin derslerin iptalinden sorumlu olması durumunda, dersler mümkün olduğunca telafi edilecektir. IEC – International Education Centres GmbH’nin dersleri telafi etmesi mümkün değilse, masraflar zaten borçlandırılmışsa iade edilecektir.

Katılımcı veya yasal temsilcisi bu durumda yedek dersler için önerilen tarihleri kabul etmezse ve kendileri herhangi bir yedek tarih önermezse, yedek ders verilmez ve kaçırılan dersin ücreti ödenmelidir.

Fiyatlar ve ödeme koşulları, ödeme temerrüdü

Sözleşmede kararlaştırılan fiyatlar ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. Fiyatlar net fiyatlardır; buna ek olarak, müşteri geçerli katma değer vergisini borçlu olacaktır. IEC-International Education’ın hizmetleri

IEC – International Education Centers GmbH ile dil öğretimi alanında faaliyet gösteren Centres GmbH, şu anda UStG Madde 4 No. 21 a) uyarınca KDV’den muaftır.

Dil kursları için aylık sabit taksitler halinde de ödeme yapılabilir. Böyle bir vadeli sözleşmenin cari primleri ayın 1’inde veya bir ay önceden ödenir. Sözleşme ortağının borçlu olduğu ödemeler, başka bir ödeme yöntemi kararlaştırılmadığı sürece SEPA otomatik ödeme yoluyla tahsil edilecektir. Olası bir kayıt ücreti ilk aylık otomatik ödeme ile birlikte tahsil edilecektir veya rezervasyon sırasında ödenmelidir.

Müşteri SEPA otomatik ödeme dışında bir ödeme yöntemi kullanmak isterse (örn. banka havalesi), kurs ücretlerinin ödemesi en geç ayın 3. iş gününe kadar peşin olarak yapılmalıdır. Ödemeler, sözleşme imzalandığında müşteriye bildirilen hesaba, müşteri ve sözleşme numarası belirtilerek yapılmalıdır.

Otomatik ödeme talimatı önceden yazılı mutabakat olmaksızın iptal edilirse veya ödeme zamanında yapılmazsa, tüm sözleşme dönemi için kurs ücretinin tamamı ödenecektir. Bu durum, bir ay veya daha uzun süreli ödeme gecikmeleri için de geçerlidir.

Belirli sayıda ders içeren paketler web sitemizden rezerve edilmeli ve web sitemizde bulunan ödeme seçenekleri kullanılarak önceden ödenmelidir. Zamanında etkin bir şekilde iptal edilmeyen rezervasyonlu paketlerin iadesi yapılamaz. Rezervasyonu yapılan dersler iptal süresi içinde başlarsa, iptal süresi sona erer. Rezervasyonu yapılan dersler için tam ücretin ödenmesi gerekmektedir. Para iadesi yapılmayacaktır.

Katılımcı, rezervasyon yaptırarak, rezervasyon yaptırdığı saatlerden yararlanmayı taahhüt eder. Derslerden yararlanılmaması, katılımcıya ödenen kurs ücretlerinin iade edilmesi hakkını vermez. Katılımcı 12 ay içinde rezerve edilen dersleri kullanmazsa, IEC-Uluslararası Eğitim Merkezleri artık rezerve edilen dersleri sağlamak ve gerekli personel ve mekan kaynaklarını sağlamakla yükümlü değildir. Saatler, rezerve edilen saatin son kullanımından 12 ay sonra sona erer.

IEC – International Education Centers GmbH olağanüstü iptal bildirimini nasıl yapabilir?

IEC – International Education Centers GmbH, aylık ücretlerin iki aydan uzun süre ödenmemesi, katılımcının okul yönetmeliklerini ihlal etmesi veya diğer ciddi nedenlerden dolayı öğrenim sözleşmesini haklı bir nedenle derhal geçerli olmak üzere feshedebilir ve öğrenim ücretini derhal geçerli olmak üzere iptal edebilir.

Kurs yerinde ev kurallarına uyulmalıdır. Ev kurallarının ihlali veya sınıfta ciddi, tekrarlanan rahatsızlıklar, diğer tüm dil kursu katılımcılarının yararına IEC – International Education Centers GmbH tarafından olağanüstü iptallere yol açabilir.

Bu durumda, IEC – International Education Centers GmbH götürü bir tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu, seçilen sözleşme türüne ve fiilen kullanılan sözleşme süresine göre hesaplanır. Bu tutar, kalan süre için kararlaştırılan öğrenim ücretlerinin %50’sine tekabül eder. Tazminatın ödenmesinin ardından sözleşme derhal geçerli olmak üzere iptal edilir ve taraflar için başka yükümlülük kalmaz.

Sözleşme ortağı, hiçbir zararın meydana gelmediğini veya önemli ölçüde daha az zararın meydana geldiğini kanıtlama hakkına sahip olacaktır.

Katılım güvenilir değilse ne olur?

Sözleşme, derslere düzensiz katılımın tekrarlanması durumunda IEC – International Education Centers GmbH tarafından herhangi bir zamanda erken iptal edilebilir. Bu durumda, kurs ücretlerinin iade edilmesi söz konusu değildir.

Bir grup teklifi iptal edilebilir mi?

Katılımcı sayısının yetersiz olması durumunda IEC – International Education Centers GmbH dil kursunu veya sınavı iptal edebilir. Dil kursu veya dil sınavı, öngörülemeyen durumlarda (örneğin öğretmenin hastalanması) kısa süre içinde iptal edilebilir.

Bu gibi durumlarda katılımcılar derhal bilgilendirilecektir. Halihazırda ödenmiş olan katılım ücretleri iade edilecektir. Katılımcıların başka bir talebi bulunmamaktadır.

On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür

Sorumluluk

IEC – International Education Centres GmbH, ilgili dil kursuna katılımla bağlantılı olarak ortaya çıkan kişisel yaralanma veya maddi hasar veya sınav hedefine ulaşılamaması nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Katılımcı listeleri

Dil kursu katılımcıları, katılımın kanıtı olarak yoklama listelerini imzalamak ve gerektiğinde ders belgelerini imzalamakla yükümlüdür.

 1. Dil sınavları ve testleri için tamamlayıcı hükümler

Bu ek katılım koşulları aşağıdakilere ek olarak geçerlidir Yukarıdaki hükümlere.

Die IEC – International Education Centers GmbH tarafından bir sınav merkezi olarak yürütülen sınavlara kayıtlar yalnızca Die IEC – International Education Centers GmbH aracılığıyla yapılabilir. LTS Dil Hizmetleri sınavları ve TestDaF için test ve sınav kayıtları bir istisnadır. Bu sınavlara doğrudan sınav sağlayıcısının web sitesi üzerinden de kaydolabilirsiniz.

Kayıt ve son kayıt tarihleri

Kayıt süresi sınav tarihinden 4 hafta takvim günü önce sona erer. Son kayıt tarihi aynı zamanda online rezervasyonlar için son rezervasyon tarihidir. Kayıt, IEC – International Education Centres GmbH tarafından rezervasyonun (çevrimiçi veya yerinde) alınmasıyla bağlayıcı hale gelir. Sınav ücretinin tamamı kayıt sırasında ödenmelidir. Başka son kayıt tarihleri varsa (daha kısa veya daha uzun son kayıt tarihleri), bunlar web sitemizde ilgili sınav bölümünde gösterilecektir.

Ödeme koşulları

Sınav ücreti, istenen sınav tarihi için rezervasyon yapılırken ödenmelidir. Ödeme banka havalesi, PayPal, otomatik ödeme veya web sitemizde sunulan ödeme seçenekleri ile yapılabilir. Seçilen ödeme yönteminin masrafları sınav katılımcısı tarafından karşılanacaktır. Sınav ücreti iade edilmez. İptal süresi dolduktan sonra sınavdan çekilseniz bile sınav ücreti iade edilemez. İptalin nedeni önemsizdir. IEC – International Education Centres GmbH, fatura kesildikten 7 takvim günü sonra ödeme almadıysa, kayıtlı sınav tarihine katılım mümkün değildir. Sınav ücreti her halükarda ödenmelidir.

Sınav yeri ve yönetmelikler

Tüm sınavlar IEC – International Education Centres GmbH’nin tesislerinde veya müşterinin kurumsal bir müşteri olması durumunda müşterinin tesislerinde gerçekleştirilir. Sınavın süresi ve koşulları, ilgili sınav geliştiricisinin (örn. telc gGmbH, LTS Language Services, TestDaF, BAMF, G.A.S.T.) şartnamesine bağlıdır.

Sınav günü için ayrıntılı bilgi, ilgili sınavdan en geç 1 hafta önce sınav katılımcısına verilecektir. IEC – International Education Centres GmbH, sınav yerini (ilgili şehir sınırları içinde) kısa süre içinde değiştirme hakkını saklı tutar.

Sınav, bir sınav görevlisinin adıyla duyurulmuş olsa dahi, sınavın belirli bir sınav görevlisi tarafından yürütülmesine ilişkin bir hak bulunmamaktadır.

Sınav tarihinin sınav merkezi tarafından iptal edilmesi

Sınav merkezi olarak IEC – International Education Centers GmbH, kayıt onayını tek taraflı olarak iptal etme veya örneğin katılımcı sayısının çok düşük olması durumunda sınav tarihini kısa sürede iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, halihazırda ödenmiş olan sınav ücretlerinin tamamı iade edilecek veya sınav katılımcısına danışıldıktan sonra başka bir sınav tarihine yeniden rezervasyon yapılacaktır. Diğer tüm tazminat talepleri hariç tutulmuştur.

Sınavın mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması halinde, mümkünse alternatif bir tarih belirlenecektir. Mücbir sebeplerden dolayı sınav iptali durumunda tazminat talepleri hariçtir.

Diğer hükümler

Katılım Koşullarına ek olarak Die IEC – International Education Centres GmbH’nin Genel Hüküm ve Koşulları ile telc gGmbH, BAMF, G.A.S.T., LTS Language Testing Services GmbH’nin sınav yönetmelikleri geçerlidir.

Katılımcı tarafından iptal / çekilme

Sınav başladıktan sonra yapılan iptaller hariçtir. Katılmama, katılımcıyı ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz.

İptal süresi dolduktan sonra fesih veya iptal durumunda, sınava kadar ne kadar süre geçerse geçsin, sınav ücretinin tamamı her zaman ödenir. Bunun nedeni rezervasyonun tamamen işlenmiş olmasıdır.

Bu durumlarda para iadesi mümkün değildir.

Rezervasyonu yapılan sınav iptal süresi içinde başlarsa veya rezervasyon sınavın başlamasına 4 takvim haftası veya daha az bir süre kala yapılırsa, iptal veya geri çekme işlemi yapılmaz. Bu durumda, rezerve edilen sınav ücretinin tamamı ödenecektir ve iade edilmeyecektir. Bunun nedeni, sınavlar için belirli son kayıt tarihlerinin geçerli olması ve sınav kaydının rezerve edilen sınavdan 4 hafta önce tamamlanmasıdır.

Zaman, oda veya yer değişikliği, katılımcıya ücretleri iptal etme veya azaltma hakkı vermez. IEC – International Education Centers GmbH program takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Katılımcının öngörülemeyen işsizliği, şirketin iflası veya benzer olaylar katılımcıyı sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kurtarmaz. Bu tür durumlarda, borçlu sözleşme ortağı olarak kalır.

İptal süresi

Genel hükümlerde yer alan 14 günlük iptal hakkı, sınav tarihine 4 veya 4 haftadan daha az bir süre kalması halinde sona erer.

Test, rezervasyon/kayıt işleminden hemen sonra işleme alınır ve test sağlayıcısının kullanımına sunulur. Sınav merkezi, zaman alan yönetim/işlemler nedeniyle masraflara katlanır. Bu nedenle iptal, iptal maliyetleriyle ilişkilendirilir. Bu nedenle iptal masrafları, rezervasyon anından itibaren muayene ücretinin %50’si kadardır. Sınav tarihinden 4 hafta veya daha uzun süre önce iptal edilmesi durumunda, sınav ücretinin tamamı ödenecektir.

 1. Ev kuralları / sınav mesafesi

Sınav yerinde ev kurallarına uyulmalıdır. Sınavlar sırasında ev kurallarının ihlali veya ciddi, tekrarlanan rahatsızlıklar, diğer tüm sınav adaylarının çıkarları için sınavdan çıkarılmaya veya binadan atılmaya yol açabilir.

Değişiklikler

Sınav merkezi IEC – International Education Centers GmbH adres veya isim değişikliklerinden derhal haberdar edilmelidir.

Sorumluluk

Uluslararası Eğitim Merkezleri, rezerve edilen sınava katılımla bağlantılı olarak ortaya çıkan kişisel yaralanma veya maddi hasar için herhangi bir sorumluluk kabul edemez.

Sınav hedefine ulaşılamamasından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

 1. Sürekli eğitim etkinlikleri için tamamlayıcı hükümler

Sürekli eğitim etkinliklerimize kayıt yaptırarak, sürekli eğitim etkinliklerine ilişkin ek hükümlerin geçerliliğini de kabul etmiş olursunuz.

Katılımcı, kayıt yaptırarak etkinliğin tamamına katılmayı taahhüt eder.

Katılım sadece kayıt / rezervasyonun yazılı olarak onaylanması ve etkinlik ücretinin ödenmesi üzerine verilir.

Lütfen kayıt onayında seminerin/kursun ve kayıtlı katılımcının ayrıntılarını kontrol edin. Lütfen düzeltmeleri ve eklemeleri zamanında bize bildirin.

Kursların katılımcı sayısı sınırlı olduğundan, yerler kayıtların alındığı tarih esas alınarak tahsis edilmektedir.

Ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen herkes, ücreti ödenene kadar derslere katılmaktan men edilebilir ve bu durum etkinlik ücretlerini orantılı olarak düşürür. İlgili temerrüt faizi ve hatırlatma ücretleri katılımcı tarafından karşılanacaktır.

Kurs tamamlandığında katılımcıya bir katılım sertifikası veya başarılı katılım sertifikası verilir.

Dersler

Diğer eğitim kursları IEC – International Education Centres GmbH’nin tesislerinde veya şirket içi bir kurs ise müşterinin tesislerinde gerçekleştirilir. Bir ders 45 dakika sürmektedir.

Mücbir sebeplerden dolayı ders verilememesi durumunda, mümkünse ikame dersler verilecektir.

İstisnai durumlarda IEC-International Education Centers GmbH, eğitmenleri değiştirme ve/veya program takvimini erteleme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Kurs, bir öğretmenin adıyla duyurulmuş olsa bile, belirli bir öğretmen tarafından düzenlenen bir kurs hakkı yoktur.

IEC – International Education Centres GmbH, 2. paragraf kapsamındaki herhangi bir değişiklikten haberdar olduktan hemen sonra kısa mesaj veya e-posta yoluyla katılımcıyı bilgilendirecektir. Katılımcı kayıt sırasında veya daha sonraki bir tarihte herhangi bir iletişim verisi sağlamamışsa veya yalnızca yetersiz veya güncel olmayan iletişim verileri sağlamışsa, IEC – International Education Centres GmbH, katılımcının değişiklik(ler)den haberdar edilmemesinin bir sonucu olarak herhangi bir zarara uğraması durumunda kusurlu değildir.

Resmi tatiller nedeniyle veya iptal edilen dersleri telafi etmek için haftanın diğer günlerinde uzatılmış ders saatleri veya ek ders günleri olabileceğini belirtmek isteriz. IEC – International Education Centers GmbH’nin neden olduğu ders iptalleri durumunda, IEC alternatif bir tarih sunmalıdır.

Öğretim materyalleri

Sınıfta, eğitim kitaplarını gerektiği şekilde tamamlamak için ücretsiz öğretim materyalleri sağlıyoruz. Bunlar yalnızca IEC – International Education Centres GmbH’ye danışıldıktan sonra kopyalanabilir veya aktarılabilir.

Kaçırılan saatler

Bir katılımcının bir derse katılmaması, ona ders ücretinde bir indirim hakkı vermez. IEC – International Education Centres GmbH, yedek ders sağlamakla yükümlü değildir.

Derslerin iptal edilmesinden IEC – International Education Centres GmbH sorumlu ise (örneğin bir öğretmenin hastalığı), dersler telafi edilecektir. Katılımcıların geçerli bir neden olmaksızın dersleri erken sonlandırmaları da öğrenim ücretlerinde indirim ve kayıt iptali hakkı vermez.

Ödeme

Etkinlik ücretlerinin tamamı rezervasyondan sonra en geç 10 gün içinde ödenmelidir. Etkinlik ücretinin kısmi olarak faturalandırılması mümkün değildir. Farklı düzenlemeler, IEC – Uluslararası Eğitim Merkezlerinin metin biçiminde onayını gerektirir.

Katılımcı, etkinlik ücretlerini ödemek için IEC – Uluslararası Eğitim Merkezlerine otomatik ödeme talimatı vermeli veya ücretleri rezervasyondan sonraki 10 iş günü içinde ödemelidir. Ödeme hala banka havalesi, PayPal, otomatik ödeme veya web sitemizde sunulan ödeme seçenekleriyle yapılabilir. Seçilen ödeme yönteminin masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır. Hesap bilgilerinde yapılan değişiklikler, otomatik ödeme talimatının ibrazı üzerine derhal bildirilmelidir. Otomatik ödeme talimatı kurs katılımcısı tarafından iptal edilirse, IEC – International Education Centers GmbH ile alternatif bir ödeme yöntemi üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.

İptal / IEC – International Education Centers GmbH tarafından iptal

Katılımcı sayısının yetersiz olması durumunda IEC – International Education Centers GmbH kursu iptal edebilir. Kurs, öngörülemeyen durumlarda (örneğin eğitmenin hastalanması, etkinlik salonlarının hasar görmesi veya iptal edilmesi) kısa süre içinde iptal edilebilir.

Bu gibi durumlarda katılımcılar derhal bilgilendirilecektir. Halihazırda ödenmiş olan katılım ücretleri iade edilecektir. Katılımcıların başka bir talebi bulunmamaktadır.

IEC, BGB Madde 314’te belirtilen durumlarda, özellikle de aşağıdaki durumlarda sözleşmeyi feshedebilir:

Personele veya kurs eğitmenine karşı uygunsuz davranışlar.

Çalışanlara veya kurs yönetimine karşı ten rengi, din, yaş, cinsiyet, milliyet/köken, cinsel veya siyasi yönelime dayalı her türlü ayrımcılık.

Kursun (parti) siyasi, dini veya diğer ideolojik amaçlarla veya herhangi bir türde ajitasyon için kötüye kullanılması.

Bu ilkelerin ihlali, bir uyarının ardından sözleşmenin bildirim yapılmaksızın feshedilmesine yol açabilir. Bu durumların hiçbiri ödeme yükümlülüğünü azaltmaz.

Katılımcı tarafından iptal / çekilme

Kurs başladıktan sonra yapılan iptaller hariçtir. Kurs ücretinin tamamı kurs başladıktan sonra ödenecektir. Katılmama, katılımcıyı ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz.

İptal süresi dolduktan sonra fesih veya iptal durumunda, toplam tutarın %50’si oranında bir iptal ücreti tahsil edilecektir.

Kursun başlamasına 2 hafta kala fesih veya iptal durumunda kurs ücretinin tamamı ödenecektir. Rezervasyonu yapılan hizmet iptal süresi içinde başlarsa veya rezervasyon hizmetin başlamasından 14 gün öncesine kadar yapılırsa, rezervasyonu yapılan etkinlik için tam ücret ödenir.

Katılmama, katılımcıyı ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu durumda etkinlik ücretinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, kursun kurs üzerinde kalıcı olumsuz etkisi olabilecek veya olan bir veya daha fazla eksikliği varsa, katılımcı IEC – International Education Centres GmbH’yi bilgilendirmelidir. IEC – International Education Centres GmbH daha sonra belirlenecek bir süre içinde bu kusurları düzeltme fırsatına sahiptir. Kusurların giderilmemesi halinde, katılımcı belirtilen sürenin bitiminden sonra sözleşmeyi olağanüstü olarak feshedebilir.

Öğretmen değişikliği, öğrenciye sözleşmeden çekilme veya ücretlerde indirim yapma hakkı vermez. IEC – International Education Centers GmbH eğitmenleri değiştirme ve/veya program takvimini erteleme veya değiştirme hakkını saklı tutar.

Katılımcının öngörülemeyen işsizliği, şirketin iflası veya benzer olaylar katılımcıyı sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kurtarmaz. Bu tür durumlarda, borçlu sözleşme ortağı olarak kalır.

Kurs katılımcıları, katılımlarının kanıtı olarak isimlerini katılım listelerine kaydetmekle yükümlüdür. Kurs yerinde ev kurallarına uyulmalıdır. Ev kurallarının ihlali veya sınıfta ciddi, tekrarlanan aksamalar, diğer tüm kurs katılımcılarının yararına IEC – International Education Centers GmbH tarafından olağanüstü iptallere yol açabilir.

15 Sorumluluk

IEC – International Education Centers GmbH, katılımcının IHK veya başka bir sınav merkezinde sınava kabul için profesyonel kabul koşullarını yerine getirmemesi, sınav hedefine ulaşamaması, kurs yerinin ve kurs saatlerinin değiştirilmesi durumunda, ilgili rezervasyonlu kursa katılımla bağlantılı olarak ortaya çıkan kişisel yaralanma veya maddi hasar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 1. Sübvansiyonlu eğitim tedbirleri için tamamlayıcı hükümler

Önlemlerin içeriği

Önlemin içeriği ekteki önlem açıklamasında bulunabilir. Katılımcı bir

Çalışan, tedbir başlamadan önce bir bilgilendirme toplantısında tedbirin içeriği, prosedürü ve organizasyonu hakkında bilgilendirilmiştir.

Derecelere / sertifikalara referans

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıya bir katılım sertifikası veya başarılı katılım sertifikası verilir. Eğitim sağlayıcısının yükümlülükleri

Eğitim sağlayıcısı, programın bilinçli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Eğitim sağlayıcı, müfredata uyulmasını ve programın amacına ulaşması için gereken tüm beceri ve bilgilerin yetişkin eğitiminin gerekliliklerine uygun olarak öğretilmesini sağlamayı taahhüt eder. – tedbiri uygulamak üzere yalnızca eğitimleri ve mesleki deneyimleri temelinde bunu yapabilecek niteliklere sahip kişileri görevlendirmelidir. – Tedbirin tür ve ekipman açısından uygun bir eğitim merkezinde gerçekleştirilmesi – Katılımcıya tedbirin gerçekleştirilmesi için gerekli öğrenme materyallerinin ve yardımcılarının sağlanması.

Katılımcının yükümlülükleri

Katılımcı, eğitim programına/ders saatlerine düzenli olarak katılmayı ve gerekli bilgi ve becerileri edinmek için sürekli çaba göstermeyi ve kendisine verilen görevleri bilinçli bir şekilde yerine getirmeyi ve bireysel başarısına katkıda bulunmayı taahhüt eder.

Katılımcı, programa devamsızlık durumunda, nedenini belirterek eğitim sağlayıcısını derhal bilgilendirmeyi taahhüt eder. Hastalık durumunda katılımcı, hastalığın başlamasından sonraki en geç 3. takvim gününde iş göremezlik durumunu, başlangıcını ve beklenen süresini belirten bir doktor raporu ibraz etmekle yükümlüdür.

Katılımcı, eğitim merkezinin teknik donanımına, özellikle makine ve ekipmanlara, mobilya ve malzemelere özenle davranmayı ve bunları yalnızca kendisine verilen iş için kullanmayı taahhüt eder.

Katılımcı, eğitmenlerin veya öğretim personelinin talimatlarına uymayı taahhüt eder.

Öğrenme materyallerine / iş kıyafetlerine / sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine referans

Katılımcı, yürürlükteki sağlık ve güvenlik ve kaza önleme yönetmeliklerine uymayı taahhüt eder. Öğrenme materyalleri katılımcılara ücretsiz olarak ve kendi kullanımları için sunulmaktadır.

Katılımcı için maliyetler

Katılımcı için herhangi bir ek maliyet yoktur.

Katılım listeleri / Ev kuralları / Olağanüstü iptal Kurs katılımcıları, katılımın kanıtı olarak katılım listelerini imzalamakla yükümlüdür. Kurs yerinde ev kurallarına uyulmalıdır.

Ev kurallarının ihlali veya derslerde ciddi, tekrarlanan aksamalar, diğer tüm kurs katılımcılarının çıkarları doğrultusunda International Education Centers GmbH tarafından olağanüstü iptallere yol açabilir.

Veri işleme

Eğitim sağlayıcı, katılımcıların kişisel haklarına saygı gösterir. Katılımcı, Federal Veri Koruma Yasası’nın 33. maddesi uyarınca, eğitim sağlayıcısının programın uygulanması kapsamında kişisel verileri elektronik olarak topladığı, sakladığı, işlediği ve kullandığı konusunda bilgilendirilir. Yetkili kurumda kurs ve sınavın yürütülmesi ve daha sonra bilgilendirme amacıyla kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini kabul eder. Eğitim kurumu, verileri yalnızca sözleşmenin amacını yerine getirmek için ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak toplar, işler ve kullanır. Eğitim sağlayıcısının tüm çalışanları veri gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Sözleşmenin feshi ve iptali / cayma hakkı

Eğitim sözleşmesi, programın kararlaştırılan bitiminde iptale gerek kalmaksızın sona erer. Finansman kuruluşunun tedbir için maliyet onayını iptal etmesi halinde, sözleşme nihai iptal bildiriminde belirtilen tarihte sona erer. Katılımcı, programın erken sonlandırılması konusunda derhal bilgilendirilmelidir. Sözleşme, ihbar süresine uyulmaksızın taraflardan biri tarafından haklı nedenle iptal edilebilir. Özellikle katılımcının performansının tedbirin amacına ulaşamayacağını gösterdiğinin finansman kuruluşu ile mutabık kalınarak tespit edilmesi, katılımcının yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlal etmesi, katılımcının öğretimi veya eğitimi tekrar tekrar önemli ölçüde aksatması halinde haklı nedenin var olduğu kabul edilir.

Katılımcı, SGB III kapsamında herhangi bir finansman sağlanmadığı takdirde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 gün içinde, ancak en geç programın başlangıcında sözleşmeden ücretsiz olarak cayma hakkına sahiptir.

Tatil düzenlemeleri

Tedbirler mümkün olduğunca Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki okul tatilleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ancak, tedbirin bu süre zarfında gerçekleşmesi halinde tatillerde izin hakkı bulunmamaktadır. Bunun yerine, fon sağlayan kuruluşun yönetmelikleri ve yönergeleri geçerlidir.

Sözleşme kopyaları

Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenecektir. Katılımcı ve eğitim sağlayıcı sözleşmenin birer kopyasını alır.