Gizlilik Politikası

IEC-International Education Centres GmbH'nin

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin detaylı bilgiye bu metnin altında yer alan gizlilik politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin yasal bildiriminde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıntılar için lütfen “İşlemeyi kısıtlama hakkı” başlığı altındaki gizlilik politikasına bakın.

2. barındırma

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir hizmet sağlayıcı (hoster) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, barındırıcının sunucularında saklanır. Bu, IP adreslerini, iletişim taleplerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim bilgilerini, isimleri, web sitesi erişimini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir.

Hoster, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (GDPR Madde 6 paragraf 1 litre b) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır (GDPR Madde 6 paragraf 1 litre f).

Hosterimiz, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

Sipariş işleme için bir sözleşme imzalanması

Veri korumaya uygun işlemeyi garanti etmek için, barındırıcımızla bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımında (örneğin e-posta ile iletişimde) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesindeki veri işlemeden sorumlu kontrolör

IEC – International Education Centres GmbH
Yasemin Şahin
Lise-Meitner-Strasse 5-9
42119 Wuppertal

Telefon: 0202 – 26158770
E-posta: info@internationaleducationcenters.de

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Kanunen gerekli veri koruma görevlisi

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

Yasemin Şahin
Lise-Meitner-Strasse 5-9
42119 Wuppertal

Telefon: 0202 – 26158770
E-posta: info@internationaleducationcenters.de

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bize resmi olmayan bir e-posta göndermek. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F GDPR, ÖZEL DURUMUNUZLA ILGILI GEREKÇELERLE ISTEDIĞINIZ ZAMAN KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. IŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU GIZLILIK POLITIKASINDA BULUNABILIR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASINA, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE (GDPR MADDE 21 (1) KAPSAMINDA İTİRAZ) İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ.

KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENIYORSA, SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE ILGILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMAYI DA IÇEREN BU TÜR PAZARLAMA AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli başvuru yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir kontrolöre doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bu web sitesinde şifreli ödeme işlemleri

Ücretli bir sözleşmenin imzalanmasından sonra bize ödeme verilerinizi (örneğin, otomatik ödeme yetkilendirmesi için hesap numarası) sağlama yükümlülüğü varsa, bu veriler ödeme işlemleri için gereklidir.

Olağan ödeme yöntemleriyle (Visa/MasterCard, otomatik ödeme) yapılan ödeme işlemleri yalnızca şifrelenmiş bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

Şifreli iletişim ile bize ilettiğiniz ödeme verileri üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olması durumunda, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerin uygulanması, savunulması veya ileri sürülmesi için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Madde 21 paragrafı uyarınca bir itirazda bulunmanız halinde. 1 GDPR uyarınca, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği’nin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

Reklam e-postalarına itiraz

Künye yükümlülüğü bağlamında yayınlanan iletişim verilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek için kullanılmasına itiraz ediyoruz. Bu web sitesinin operatörleri, spam e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerezler

Bazı internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek için kullanılır. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” olarak adlandırılır. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz onları silene kadar son cihazınızda saklı kalır. Bu çerezler, web sitemizi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya talep ettiğiniz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde saklanır. 1 litre. f DSGVO kaydedildi. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir rıza talep edilmişse (örneğin çerezlerin saklanmasına rıza), işleme yalnızca Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Diğer çerezler (örneğin, gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklandığı sürece, bunlar bu gizlilik politikasında ayrı olarak ele alınmaktadır.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir.

Bu veriler Madde 6 paragrafı temelinde toplanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir – sunucu günlük dosyaları bu amaçla kaydedilmelidir.

İletişim formu

İletişim formu aracılığıyla bize soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. İzniniz olmadan bu verileri aktarmayız.

Bu veriler Madde 6 paragrafı temelinde işlenmektedir. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olduğu veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a) dayanmaktadır.

İletişim formunda sağladığınız verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için verdiğiniz izni iptal edene veya saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebinizi yerine getirdikten sonra) saklayacağız. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla soru sorma

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. İzniniz olmadan bu verileri aktarmayız.

Bu veriler Madde 6 paragrafı temelinde işlenmektedir. 1 litre. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgili olduğu veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece. Diğer tüm durumlarda, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesinde meşru bir menfaatimiz olduğundan, işleme sizin rızanıza (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a) ve/veya meşru menfaatlerimize (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) dayanmaktadır.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

Bu web sitesine kayıt

Sitedeki ek işlevleri kullanmak için bu web sitesine kaydolabilirsiniz. Girilen verileri yalnızca kayıt olduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında istenen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak sağlanmalıdır. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

Teklifin kapsamı veya teknik olarak gerekli değişiklikler gibi önemli değişiklikler olması durumunda, sizi bu şekilde bilgilendirmek için kayıt sırasında verilen e-posta adresini kullanacağız.

Kayıt sırasında girilen veriler, kayıtla kurulan kullanıcı ilişkisinin uygulanması ve gerekirse başka sözleşmelerin başlatılması amacıyla işlenir (Madde 6 paragraf 1 lit. b GDPR).

Kayıt sırasında toplanan veriler, bu web sitesinde kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızdan saklanacak ve daha sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca hukuki ilişkinin kurulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız (envanter verileri). Bu, Madde 6 paragrafı temelinde yapılır. 1 litre. b Bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmetten yararlanmasını sağlamak veya kullanıcıyı faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.

Çevrimiçi mağazalar, perakendeciler ve malların sevkiyatı için bir sözleşmenin imzalanması üzerine veri aktarımı

Kişisel verileri üçüncü taraflara yalnızca sözleşme işleme bağlamında gerekli olması halinde aktarırız, örneğin malların teslimatı ile görevlendirilen şirketlere veya ödeme işlemleri ile görevlendirilen kredi kuruluşuna. Verilerin daha fazla iletimi gerçekleşmeyecek veya yalnızca iletime açıkça izin vermeniz durumunda gerçekleşecektir. Verileriniz, örneğin reklam amaçlı olarak, açık izniniz olmadan üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Veri işlemenin temeli Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. b Bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR.

Hizmetler ve dijital içerik için bir sözleşmenin imzalanması üzerine veri aktarımı

Kişisel verileri üçüncü taraflara yalnızca sözleşme işleme bağlamında gerekli olması halinde, örneğin ödemelerin işlenmesinden sorumlu kredi kuruluşuna aktarıyoruz.

Verilerin daha fazla iletimi gerçekleşmeyecek veya yalnızca iletime açıkça izin vermeniz durumunda gerçekleşecektir. Verileriniz, örneğin reklam amaçlı olarak, açık izniniz olmadan üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Veri işlemenin temeli Madde 6 paragrafıdır. 1 litre. b Bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren GDPR.

5. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak isterseniz, sizden bir e-posta adresinin yanı sıra, sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var. Diğer veriler toplanmamakta veya sadece gönüllülük esasına göre toplanmaktadır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Haber bülteni kayıt formuna girilen veriler yalnızca sizin rızanız temelinde işlenir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a). Verilerin, e-posta adresinin saklanmasına ve bültenin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin bültendeki “abonelikten çık” bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerinin yasallığı iptal işleminden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bize sağladığınız veriler, haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. Tarafımızdan başka amaçlarla saklanan veriler bundan etkilenmez.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için bir kara listede saklanabilir. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

6. eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube’dan videolar yerleştirir. Sayfaların operatörü Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

YouTube’u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube’a göre bu mod, YouTube’un videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında herhangi bir bilgi depolamadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından zorunlu olarak hariç tutulmaz. YouTube, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak Google DoubleClick ağıyla bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını sağlarsınız. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan sonra son cihazınızda çeşitli çerezler depolayabilir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini kaydetmek, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır. Çerezler, siz onları silene kadar son cihazınızda kalır.

Bir YouTube videosunun başlamasından sonra, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube’un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması içindir. Bu, Madde 6 paragrafı anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. 1 litre. f GDPR. İlgili bir rıza talep edilmişse (örneğin çerezlerin saklanmasına rıza), işleme yalnızca Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube’da veri koruma hakkında daha fazla bilgi https://policies.google.com/privacy?hl=de adresindeki gizlilik politikasında bulunabilir.

Google Web Yazı Tipleri

Bu site, yazı tiplerinin standartlaştırılmış gösterimi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Google Yazı Tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına bir bağlantı gerçekleşmez.

Genişletilmiş veri koruma modu ile kullanıcı benzeri

Destek kanallarımız veya canlı sohbet sistemleri aracılığıyla kullanıcı sorularını işlemek için Userlike (bundan böyle “Userlike” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Cologne.

Bize gönderdiğiniz mesajlar Userlike bilet sistemine kaydedilebilir veya canlı sohbette çalışanlarımız tarafından yanıtlanabilir. Bizimle Userlike aracılığıyla iletişim kurduğunuzda, biz ve Userlike, diğer şeylerin yanı sıra, adınızı ve e-posta adresinizi, bunları verdiyseniz ve sohbet geçmişinizi saklarız. Bu veriler bir profilde özetlenmiştir.

Bize gönderilen mesajlar, siz onları silmemizi isteyene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

Userlike kullanımı Madde 6 paragrafına dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Taleplerinizi mümkün olduğunca hızlı, güvenilir ve verimli bir şekilde işleme koyma konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili bir rıza talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragrafına dayanarak gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR ve § 25 para. 1 TTDSG anlamında çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının son cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi Userlike’ın gizlilik politikasında bulunabilir:
https://www.userlike.com/de/data-privacy ve
https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Sipariş işleme

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, veri koruma yasası tarafından öngörülen ve veri denetleyicisinin web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR’ye uygun olarak işlemesini sağlayan bir sözleşmedir.

7. ödeme sağlayıcıları ve bayiler

PayPal

Bu web sitesinde, diğer şeylerin yanı sıra, PayPal aracılığıyla ödeme imkanı sunuyoruz. Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg’dur (bundan böyle “PayPal” olarak anılacaktır).

PayPal ile ödemeyi seçerseniz, girdiğiniz ödeme verileri PayPal’a iletilecektir.

Verilerinizin PayPal’a iletilmesi Madde 6 paragrafı temelinde gerçekleşir. 1 litre. a GDPR (rıza) ve Madde 6 para. 1 litre. b GDPR (bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işleme). Veri işleme izninizi istediğiniz zaman geri çekme seçeneğiniz vardır. İptal, geçmişte gerçekleşmiş olan veri işleme faaliyetlerinin etkinliğini etkilemez.